BJÖRN ENGBERG
BEAR FIELD MOUNTAINS

Centrum för fotografi, Stockholm
September - October 2018